Kvaliteedi tagamise alused

Täienduskoolituse pakkujate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

Koolituse pakkuja ehk Koolitaja

Koolitajal on asjakohane kutsekvalifikatsioon, võttes arvesse järgmisi kriteeriume:

  • Kogemus;
  • spetsialiseerumised;
  • läbitud erialased kursused.

Enamik koolitajaid on omandanud infotehnoloogiaalase kõrghariduse, osaliselt on seda toetanud erialased täiendkoolitused. Spetsialistide koolitustele meelitamiseks viib koolitusettevõte läbi ulatuslikke värbamistegevusi ja teeb koostööd IT-ettevõtetega. Kõigil spetsialistidel on ulatuslik töökogemus, mis võimaldab koolitusel osalejatele läbi viia tõhusaid praktilisi tunde.

Koolitaja kvaliteedi tagamine

Koolitajate hindamine toimub süstemaatiliselt koolitatavate vahetu personaalse tagasiside kaudu. Koolitajatele antakse lühike tagasiside iga nädala lõpus, põhjalik tagasisidestamine toimub koolituse lõpus. Need koostatakse koolitusjuhi poolt vestlusel koolitusel osalejatega. Lõpliku tagasiside koostab õppekoordinaator, edastades need koolitajale.

Koolitaja hindamine hõlmab järgmisi aspekte:

  • tundide sisuline ettevalmistamine;
  • võime teadmisi edastada;
  • kontakt osalejatega;
  • tugi probleemide lahendamisel;

Koolitajat jälgitakse pidevalt ning nende eesmärk on koolitustel edasi antava kvaliteedi kokkuvõte ja soovitused edasiseks tööks ja parendusteks. Koolitusettevõte täiustab hindamistulemuste põhjal õppekava ja õppekorraldust.