parallax background

JavaScript & Angular: nullist front-end spetsialistiks intensiivõpe (E, K 01.07 – 28.08.2024 kell 09.00-12.15)

aprill 18, 2021
  • Koolituse maht: 200 akadeemilist tundi (millest 60 tundi kontaktõpe, 60 tundi iseseisvad harjutused, 40 tundi iseseisvalt projekti valmistamiseks, 40 tundi õppevideode läbimiseks)
  • Sihtgrupp: Algajad front-end programmeerimise huvilised. Javascripti programmeerimiskeele huvilised. Angular framework huvilised. Spetsialistid, kes soovivad IT-arenduse alaseid lisateadmisi hankida.
  • Koolituse eesmärk: Koolitus on sobilik neile, kes soovivad omandada praktilisi teadmisi front-end keeltest. Koolituse lõppedes on omandatud front-end keeltes (Javascriptis, HTML-is ja CSS-s) rakenduse loomiseks vajalikud baasteadmised.
  • Õppe alustamise tingimused: Kursuse alustamiseks on vajalik esmane arvuti kasutamise oskus. Soovituslikult varasem kokkupuude programmeerimisega (võimalik korvata suure motiveeritusega).
  • Õppegrupi suurus: 2-3 inimest ühes grupis
  • Maksumus: 2,049.18€ + km
  • Õppekeel: eesti
  • Lektor: Meelis Lutsar
 
 
 

V iimastel aastatel on veebiraamistikud front-end maailma vallutanud. Neist kõige populaarsem on Google'i poolt välja töötatud Angular, mida kasutatakse ettevõtetes selgelt kõige rohkem. Angular on hinnatud tööriist, kuna tal on kõige parem otsingumootori tugi, kõige suurem teekide arv ning Angulari oskajaid hinnatakse tööturul kõige enam.

Pole paremat viisi sisenemaks front-end maailma, osates ühte nõutuimat ja vajatumat front-end veebiraamistikku. Angular on üks raskemaid veebiraamistikke koos kõige laugema õppimiskõveraga, kuid aitame sind sellel raskel teekonnal kogu oma jõuga, et Sinust saaks selle valdkonna spetsialist.


Õppekava

Koolitusel on järgmised teemad:

Angulari sissejuhatus (4 ak. tundi + 4 ak. tundi iseseisvalt)
• sissejuhatus veebiraamistikesse (Angular, React, Vue)
• sissejuhatus Angulari
• Components
• Styles
• Templates

HTML Angularis (4 ak. tundi + 4 ak. tundi iseseisvalt)
• tag’id
• klassid
• id’d
• stiilid
• vormid

CSS Angularis (4 ak. tundi + 4 ak. tundi iseseisvalt)
• värvid, tekst, font
• erinevad display’d
• responsiveness
• margin’d, padding’ud

JavaScript Angularis (20 ak. tundi + 14 ak. tundi iseseisvalt)
• muutujad, nende teisendamine
• tingimuslaused
• tsüklid
• massiivid
• funktsioonid
• objektid
• DOM manipulation
• JSON

Angulari põhiteadmised (10 ak. tundi + 6 ak. tundi iseseisvalt)
• Databinding
• String interpolation
• Property binding
• Event binding
• Directives
• ngIf
• ngStyle
• ngClass
• Pipes

Angular edasijõudnutele (18 ak tundi + 28 ak. tundi iseseisvalt)
Andmete saatmine componendi siseselt (8 ak tundi + 14 ak tundi iseseisvalt)
• Reactive forms
• Template driven forms
• Events
• Two-way binding

API päringud (10 ak tundi + 14 ak tundi iseseisvalt)
• HTTP requests
• Firebase andmebaas

Kõik oskused tuuakse koolitatavani ühiselt tehtavas projektis Angularis, mis vastab reaalelulisele tööle, kus kasutatakse parimaid praktikaid ja reaalelulisi näited
Kõige lõpus on vaja sooritada lõputöö mahus 40 akadeemilist tundi. Töötav ja funktsionaalne lõpp-projekt on eelduseks kursuse edukaks sooritamiseks!
Vaata täpsemalt "Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid" alajaotusest.

Pane tähele, et lisaks eeltoodud iseseisvale tööle on vajalik ka õppevideode läbitöötamine mahus ca 40 akadeemilist tundi
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Koolituse lõpus valmistab koolitatav koolitaja juhendamisel lõpp-projekti. Funktsionaalse ja töötava lõpp-projekti valmimisel ja koolitaja hinnangu edukal sooritamisel väljastatakse kursuse lõpetanule tunnistus.

Tõend väljastatakse õppijale kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.
Toimumise koht
Koolitused toimuvad vaid veebikeskkonnas Google Meet vahendusel.
Kõikidele kaugõppes osalejatele antakse tasuta monitor, mis võimaldab ühelt ekraanilt koolitust jälgida ja teise ekraani peal kaasa kirjutada.
Õppekeskkonna kirjeldus
Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse raskusastmest, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul.

Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.

Koolituse õppematerjalideks annab õpetaja õpilastele konkreetsed lingid internetist, viited / lingid raamatutele ja õppevideotele. Koolitusel läbitud õppematerjalide salvestamiseks ja kodutööks antakse igale osalejale tasuta personaalne mälupulk 16GB. Informatsiooni õppeaine kohta saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud saitidelt. Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist.
Kasutatavad meetodid
Interaktiivsed loengud, rühmatööd, kirjalikud õppematerjalid, õppevideod.
Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg
Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.
Õppemaksu tagastamise alused ja kord: Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 55 30 500 või e-postile support@development.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.
Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks. Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel.


Töötukassa kauduArve ettevõtteleArve eraisikule