parallax background

UI/UX: kasutajakogemuse ja kasutajaliidese disaini spetsialisti õpe õhtune grupp (T, N 28.05 – 04.07.2024 kell 17.30-20.30)

detsember 17, 2023
  • Koolituse maht: 140 akadeemilist tundi (millest 40 tundi kontaktõpe, 40 tundi iseseisvad harjutused, 30 tundi õppevideode läbitöötamiseks, 30 tundi lõpuprojekti valmistamiseks)
  • Sihtgrupp: Algajad UX/UI ja veebidisaini huvilised. Spetsialistid, kes soovivad IT-disaini alaseid lisateadmisi hankida.
  • Koolituse eesmärk: Koolitus on sobilik neile, kes soovivad omandada praktilisi teadmisi veebidisainist. Koolituse lõppedes on omandatud veebilehtede kujundamiseks ja kasutajakogemuse jaoks vajalikud teadmised.
  • Õppe alustamise tingimused: Kursuse alustamiseks on vajalik esmane arvuti kasutamise oskus.
  • Õppegrupi suurus: 2-3 inimest ühes grupis
  • Maksumus: 1,600.00€ + km
  • Õppekeel: eesti
  • Lektor: Hans Uustalu
 
 
 

V eebilehtede kujundamise teadus minemas üha tähtsamaks - kas nupp peaks olema vasakul või paremal, ümmargune või kandiline. Millised värvid sobivad kokku, kuidas kasutaja veebilehti näeb, mis on ilus ja kasutajasõbralik erinevates meediaruumides.

Käesolevas koolituses käsitleme kujunduse aluseid võttes arvesse ka kasutaja perspektiivi. Ilu on vaataja silmades, maitsed on erinevad, kuid koolituse lõpetanud on olemas kõik teadmised, kuidas kujundada täpselt omale visuaalselt sobivaid veebilehti.


Õppekava

Koolitusel on järgmised teemad:

Veebidisain, UI/UX (40 ak. tundi auditoorselt + 40 ak. tundi koduste töödena)

Sissejuhatus veebidisaini (6 ak. tundi + 4 ak. tundi iseseisvalt)
• Mis on UI? Väike teooria.
• Näited ja arutelu kuidas UI-d mõista.
• Erinevad etapid UI/UX protsessis.
• Kasutaja stsenaariumid.
• Erinevad prototüüpimise tehnikad ja nende kasutamise eesmärgid.

Veebidisaini baasteadmised (8 ak. tundi + 6 ak. tundi iseseisvalt)
• Disaini põhilised printsiibid
• Veebilehe teekonna kaardistamine
• Wireframe'de tegemine.

Prototüübi loomine Figma keskkonnas (14 ak. tundi + 16 ak. tundi iseseisvalt)
• Stiililehe loomine (värvide, kirjastiilide, ikoonide ja nuppude loomine).
• Prototüübi nullist loomine.
• Piltide lisamine prototüübile Photoshopist.
• A/B prototüüpide tegemine.
• Erinevate disainiteooriate katsetamine prototüübis (nt näitame konkreetselt, kuidas pildid haaravad rohkem tähelepanu kui tekst).

Prototüübi interaktiivseks tegemine (12 ak. tundi + 14 ak. tundi iseseisvalt)
• Erinevate ekraanide (frame) ühendamine veebilehe kaardistamise abil.
• Prototüübi väljastamine lõppfaasis.
• Prototüübi edasi andmine

Koolituse edukaks lõpetamiseks on vajalik sooritada lõpuprojekt mahus ca 30 akadeemilist tundi. Anname selleks juhendi koolituse lõpus ning abistame igakülgselt selle valmimisel.
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Koolituse lõpus valmistab koolitatav koolitaja juhendamisel lõpp-projekti. Funktsionaalse ja töötava lõpp-projekti valmimisel ja kõigi nõuete täitmisel väljastatakse kursuse lõpetanule tunnistus.

Kui kõik nõuded pole lõpuprojektis täidetud, aga isik on koolitusest osa võtnud, väljastatakse õppijale tõend juhul kui on osa võetud vähemalt 80% õppemahust. Kui on soov tõendi asemel tunnistus saada, on võimalik lõpuprojekti parandada nõuetele vastavaks.
Toimumise koht
Koolitused toimuvad vaid veebikeskkonnas Zoom vahendusel.
Koolitusel osalemiseks on vaja mikrofoni olemasolu (sobib nii arvuti kui ka vajadusel telefoni mikrofon) ja interneti kiirus vähemalt 10 Mbps alla laadimise kiirus ja 2 Mbps üles laadimise kiirus.
Kõikidele registreerunutele antakse tasuta monitor, mis võimaldab ühelt ekraanilt koolitust jälgida ja teise ekraani peal kaasa kirjutada.
Õppekeskkonna kirjeldus
Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.

Koolituse õppematerjalideks annab õpetaja õpilastele konkreetsed lingid internetist, viited / lingid raamatutele ja õppevideotele. Informatsiooni õppeaine kohta saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud saitidelt. Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist.
Kasutatavad meetodid
Veebiloengud, mida salvestatakse ning on alati järelvaadatavad.
Iga loengu järel saadetakse kodused ülesanded, mida vaadatakse koostöös koolitajaga järgmise loengu alguses üle.
Online tasulised veebiloengud (näiteks Udemy), mis saadetakse e-mailile.
Lõpuprojekt, milles kasutatakse kõiki õpitud oskusi ning mille osas antakse põhjalik tagasiside.
Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg
Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.
Õppemaksu tagastamise alused ja kord: Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 55 12343 või e-postile support@development.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.
Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks. Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel.


Töötukassa kauduArve ettevõtteleArve eraisikule