parallax background

Photoshop: fototöötluse ja järeltöötluse spetsialisti õpe (E, K 12.02 – 20.03.2024 kell 13.00-16.00)

detsember 17, 2023
  • Koolituse maht: 140 akadeemilist tundi (millest 40 tundi kontaktõpe, 50 tundi iseseisvad harjutused, 50 tundi õppevideode läbitöötamiseks)
  • Sihtgrupp: Photoshop ja fototöötluse huvilised. Spetsialistid, kes soovivad fototöötluse alaseid lisateadmisi hankida.
  • Koolituse eesmärk: Koolitus on sobilik neile, kes soovivad omandada praktilisi teadmisi fototöötlusest. Koolituse lõppedes on omandatud fotode töötlemiseks ja järeltöötluseks sobilikud teadmised.
  • Õppe alustamise tingimused: Kursuse alustamiseks on vajalik esmane arvuti kasutamise oskus.
  • Õppegrupi suurus: 2-3 inimest ühes grupis
  • Maksumus: 1,250.00€ + km
  • Õppekeel: eesti
  • Lektor: Nele Valgepea
 
 
 

F ototöötlus on alati hinnas olnud - piltide ilusamaks muutmine ja töötlemine on vajalik nii meediamaastikul kui reklaamiosakondades.

Käesolevas koolituses teeme selgeks kõik Photoshopi põhiteadmised, mida sul on vaja ning loome teekonna, kuidas on võimalik iseseisvalt õppimist jätkata.


Õppekava

Koolitusel on järgmised teemad:

Fototöötlus (Photoshop) (40 ak. tundi + 50 ak. tundi iseseisvalt)

Photoshop baasteadmised (12 ak. tundi + 10 ak. tundi iseseisvalt)
• Piltide kadreering (kärpimine).
• Pildi failide ümber konvertimine.
• Piltide põhiline modifitseerimine. Failide eksport.
• RAW failide modifitseerimine ja nende ümber konvertimine JPG-ks. (erinevad pildi faili formaadid)
• Elementide välja lõikamine ja teisaldamine.

Photoshop edasijõudnutele (38 ak. tundi + 40 ak. tundi iseseisvalt)
• Piltide modifitseerimine ja nende manipuleerimine. Levelsid, curves, filtrid, pildi suuruste muutmine.
• Näo naha tuunimine, kihtidega töötlus.
• Tekstiga manipuleerimine.
• Piltide modifitseerimine ja nende manipuleerimine. Levelsid, curves, filtrid, pildi suuruste muutmine.
• Näo naha tuunimine, kihtidega töötlus.
• Tekstiga manipuleerimine.
• Fotomontaaž.
• Kihid ja kihtidega töötamine.
• Töö kujunditega.
• Kihtide efektide kasutamine.
• Kihtide korrigeerimine parenduskihtidega.
• Kihtide segustamisviisid.
• Piltide väänamine (perspektiiviga mängimine), filtrite efektid.


Töötav ja funktsionaalne lõpp-projekt on eelduseks kursuse edukaks sooritamiseks!
Vaata täpsemalt "Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid" alajaotusest.

Pane tähele, et lisaks eeltoodud iseseisvale tööle on vajalik ka õppevideode läbitöötamine mahus ca 40 akadeemilist tundi
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Koolituse lõpus valmistab koolitatav koolitaja juhendamisel lõpp-projekti. Funktsionaalse ja töötava lõpp-projekti valmimisel ja koolitaja hinnangu edukal sooritamisel väljastatakse kursuse lõpetanule tunnistus.

Tõend väljastatakse õppijale kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.
Toimumise koht
Koolitused toimuvad vaid veebikeskkonnas Zoom vahendusel.
Koolitusel osalemiseks on vaja mikrofoni olemasolu (sobib nii arvuti kui ka vajadusel telefoni mikrofon) ja interneti kiirus vähemalt 10 Mbps alla laadimise kiirus ja 2 Mbps üles laadimise kiirus.
Arvuti RAM on eelistatult 8GB või rohkem.
Kõikidele registreerunutele antakse tasuta monitor, mis võimaldab ühelt ekraanilt koolitust jälgida ja teise ekraani peal kaasa kirjutada.
Õppekeskkonna kirjeldus
Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.

Koolituse õppematerjalideks annab õpetaja õpilastele konkreetsed lingid internetist, viited / lingid raamatutele ja õppevideotele. Informatsiooni õppeaine kohta saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud saitidelt. Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist.
Kasutatavad meetodid
Interaktiivsed loengud, rühmatööd, kirjalikud õppematerjalid, õppevideod.
Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg
Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.
Õppemaksu tagastamise alused ja kord: Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 55 12343 või e-postile support@development.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.
Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks. Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel.


Töötukassa kauduArve ettevõtteleArve eraisikule