parallax background

Front-end arendus: HTML ja CSS (T, N 28.05 – 31.07.2024 kell 13.00-16.00)

oktoober 25, 2023
  • Koolituse maht: 200 akadeemilist tundi (millest 70 tundi kontaktõpe, 50 tundi iseseisvad harjutused, 40 tundi iseseisvalt projekti valmistamiseks, 40 tundi õppevideode läbimiseks)
  • Sihtgrupp: Algajad front-end programmeerimise huvilised. HTML ja CSS programmeerimiskeele huvilised. Spetsialistid, kes soovivad IT-arenduse alaseid lisateadmisi hankida.
  • Koolituse eesmärk: Koolitus on sobilik neile, kes soovivad omandada praktilisi teadmisi front-end keeltest ja veebikujundusest. Koolituse lõppedes on omandatud front-end keeltes (HTML-is ja CSS-s) kujundamiseks loomiseks vajalikud baasteadmised.
  • Õppe alustamise tingimused: Kursuse alustamiseks on vajalik esmane arvuti kasutamise oskus. Soovituslikult varasem kokkupuude programmeerimisega (võimalik korvata suure motiveeritusega).
  • Õppegrupi suurus: 2-3 inimest ühes grupis
  • Maksumus: 2,049.18€ + km
  • Õppekeel: eesti
  • Lektor: Nele Valgepea
 
 
 

H TML ja CSS keeled on vaieldamatult kõige populaarsemad programmeerimiskeeled, kuna olenemata seda toetavast keelest (Java, JavaScript, C#), kasutatakse alati väljanäitamiseks HTMLi ja CSSi

Koolitusel õpid valmistama ilusaid ja funktsionaalseid veebilehti - portfoolio, kodulehe või ettevõtte lehe tegemise aluseks on justnimelt HTML ja CSS.


Õppekava

Koolitusel on järgmised teemad:

Front-end arenduse põhiteadmised (42 ak. tundi + 26 ak. tundi iseseisvalt)

HTML baasteadmised (8 ak. tundi + 4 ak. tundi iseseisvalt)
• elemendid
• atribuudid
• pealkirjad
• id'd
• klassid
• lingid
• pildid
• Youtube aknad

CSS põhiteadmised (8 ak. tundi + 4 ak. tundi iseseisvalt)
• värvid
• tekstisuurused
• tekstikujundus
• piirjooned
• kaugused
• paiknemised

Kujundamise põhiteadmised (8 ak. tundi + 4 ak. tundi iseseisvalt)
• sobivus erinevatele ekraanidele
• mobiilivaade
• dünaamiline responsiveness


Animatsioonid (8 ak. tundi + 4 ak. tundi iseseisvalt)
• objektide liigutamine
• objektide keerutamine
• kasutajale käitumisele vastamine


HTML edasijõudnutele (10 ak. tundi + 10 ak. tundi iseseisvalt)
• flexbox
• grid
• forms


Üheskoos valmivad projektid (28 ak. tundi + 24 ak. tundi iseseisvalt)

Portfoolio valmistamine ja kujundamine (12 ak. tundi + 10 ak. tundi iseseisvalt)
Veebipoe prototüübi valmistamine ja kujundamine (16 ak. tundi + 14 ak. tundi iseseisvalt)
• Omas vabas tempos koolitusmaterjali läbimine

Lõpp-projekti valmimine koolitaja juhendamisel (40ak. tundi)
• Lõpp-projekti kava koostamine
• Idee esitamine koolitajale ja detailides kokkuleppimine
• Omas vabas tempos lõpp-projekti teostamine
• Projekt on koolitatava valida ning võib ühtida äriidee, ettevõttesse kandideerimise või lõputöö projekti(de)ga
• Näited projektidest: portfoolioleht, ettevõtte koduleht, isiklik koduleht

Töötav ja funktsionaalne lõpp-projekt on eelduseks kursuse edukaks sooritamiseks!
Vaata täpsemalt "Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid" alajaotusest.
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Koolituse lõpus valmistab koolitatav koolitaja juhendamisel lõpp-projekti. Funktsionaalse ja töötava lõpp-projekti valmimisel ja koolitaja hinnangu edukal sooritamisel väljastatakse kursuse lõpetanule tunnistus.

Tõend väljastatakse õppijale kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.
Toimumise koht
Koolitused toimuvad vaid veebikeskkonnas Zoom vahendusel.
Koolitusel osalemiseks on vaja mikrofoni olemasolu (sobib nii arvuti kui ka vajadusel telefoni mikrofon) ja interneti kiirus vähemalt 10 Mbps alla laadimise kiirus ja 2 Mbps üles laadimise kiirus.
Arvuti RAM on eelistatult 8GB või rohkem.
Kõikidele registreerunutele antakse tasuta monitor, mis võimaldab ühelt ekraanilt koolitust jälgida ja teise ekraani peal kaasa kirjutada.
Õppekeskkonna kirjeldus
Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse raskusastmest, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul.

Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.

Koolituse õppematerjalideks annab õpetaja õpilastele konkreetsed lingid internetist, viited / lingid raamatutele ja õppevideotele. Koolitusel läbitud õppematerjalide salvestamiseks ja kodutööks antakse igale osalejale tasuta personaalne mälupulk 16GB. Informatsiooni õppeaine kohta saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud saitidelt. Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist.
Kasutatavad meetodid
Interaktiivsed loengud, rühmatööd, kirjalikud õppematerjalid, õppevideod.
Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg
Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.
Õppemaksu tagastamise alused ja kord: Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 55 30 500 või e-postile support@development.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.
Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks. Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel.


Töötukassa kauduArve ettevõtteleArve eraisikule