parallax background

Veebilehe disain: UI/UX ja Photoshop (E, K 19.02 – 24.04.2024 kell 13.00-16.00)

detsember 18, 2023
  • Koolituse maht: 200 akadeemilist tundi (millest 70 tundi kontaktõpe, 50 tundi iseseisvad harjutused, 40 tundi õppevideode läbitöötamiseks, 40 tundi iseseisvalt projekti valmistamiseks)
  • Sihtgrupp: Veebidisaini huvilised. Photoshop ja fototöötluse huvilised. Spetsialistid, kes soovivad IT-disaini alaseid lisateadmisi hankida.
  • Koolituse eesmärk: Koolitus on sobilik neile, kes soovivad omandada praktilisi teadmisi veebidisainist. Koolituse lõppedes on omandatud veebilehtede kujundamiseks vajalikud teadmised ning fototöötluse teadmised.
  • Õppe alustamise tingimused: Kursuse alustamiseks on vajalik esmane arvuti kasutamise oskus.
  • Õppegrupi suurus: 2-3 inimest ühes grupis
  • Maksumus: 2,050.00€ + km
  • Õppekeel: eesti
  • Lektor: Hans Uustalu / Nele Valgepea
 
 
 

V eebilehtede kujundamise teadus minemas üha tähtsamaks - kas nupp peaks olema vasakul või paremal, ümmargune või kandiline. Millised värvid sobivad kokku, kuidas kasutaja veebilehti näeb, mis on ilus ja kasutajasõbralik erinevates meediaruumides.

Käesolevas koolituses käsitleme kujunduse aluseid võttes arvesse ka kasutaja perspektiivi. Ilu on vaataja silmades, maitsed on erinevad, kuid koolituse lõpetanud on olemas kõik teadmised, kuidas kujundada täpselt omale visuaalselt sobivaid veebilehti.


Õppekava

Koolitusel on järgmised teemad:

Fototöötlus (Photoshop) (26 ak. tundi + 16 ak. tundi iseseisvalt)

Photoshop baasteadmised (12 ak. tundi + 6 ak. tundi iseseisvalt)
• Piltide kadreering (kärpimine).
• Pildi failide ümber konvertimine.
• Piltide põhiline modifitseerimine. Failide eksport.
• RAW failide modifitseerimine ja nende ümber konvertimine JPG-ks. (erinevad pildi faili formaadid)
• Elementide välja lõikamine ja teisaldamine.

Photoshop edasijõudnutele (14 ak. tundi + 10 ak. tundi iseseisvalt)
• Piltide modifitseerimine ja nende manipuleerimine. Levelsid, curves, filtrid, pildi suuruste muutmine.
• Näo naha tuunimine, kihtidega töötlus.
• Tekstiga manipuleerimine.
• Piltide väänamine (perspektiiviga mängimine), filtrite efektid.


Veebidisain, UI/UX (44 ak. tundi + 34 ak. tundi iseseisvalt)

Sissejuhatus veebidisaini (10 ak. tundi + 4 ak. tundi iseseisvalt)
• Mis on UI? Väike teooria. Näited ja arutelu kuidas UI-d mõista. Erinevad etappid UI/UX protsessis.
• Kasutaja stsenaariumid.
• Erinevad prototüüpimise tehnikad ja nende kasutamise eesmärgid.

Veebidisaini baasteadmised (8 ak. tundi + 4 ak. tundi iseseisvalt)
• Veebilehe teekonna kaardistamine
• Wireframe'de tegemine.

Prototüübi loomine (26 ak. tundi + 26 ak. tundi iseseisvalt)
• Prototüübi nullist loomine.
• Piltide lisamine prototüübile photoshopist.
• A/B prototüüpide tegemine.
• Erinevate disainiteooriate katsetamine prototüübis (nt näitame konkreetselt kuidas pildid haaravad rohkem tähelepanu kui tekst).
• Prototüübi väljastamine lõppfaasis ja selle edasi andmine.

Töötav ja funktsionaalne lõpp-projekt on eelduseks kursuse edukaks sooritamiseks!
Vaata täpsemalt "Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid" alajaotusest.

Pane tähele, et lisaks eeltoodud iseseisvale tööle on vajalik ka õppevideode läbitöötamine mahus ca 20 akadeemilist tundi
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Koolituse lõpus valmistab koolitatav koolitaja juhendamisel lõpp-projekti. Funktsionaalse ja töötava lõpp-projekti valmimisel ja koolitaja hinnangu edukal sooritamisel väljastatakse kursuse lõpetanule tunnistus.

Tõend väljastatakse õppijale kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.
Toimumise koht
Koolitused toimuvad vaid veebikeskkonnas Google Meet vahendusel.
Kõikidele registreerunutele antakse tasuta monitor, mis võimaldab ühelt ekraanilt koolitust jälgida ja teise ekraani peal kaasa kirjutada.
Õppekeskkonna kirjeldus
Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.

Koolituse õppematerjalideks annab õpetaja õpilastele konkreetsed lingid internetist, viited / lingid raamatutele ja õppevideotele. Informatsiooni õppeaine kohta saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud saitidelt. Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist.
Kasutatavad meetodid
Interaktiivsed loengud, rühmatööd, kirjalikud õppematerjalid, õppevideod.
Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg
Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.
Õppemaksu tagastamise alused ja kord: Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 55 30 500 või e-postile support@development.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.
Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks. Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel.


Töötukassa kauduArve ettevõtteleArve eraisikule